ਗਰਮ ਦੌੜਾਕ

  • ਗਰਮ ਦੌੜਾਕ

    ਗਰਮ ਦੌੜਾਕ

    ਹੌਟ ਰਨਰ ਇੱਕ ਹੀਟਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।