ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕਾਈਹੁਆ ਮੋਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਨ-ਵਿਓ ਸਥਿਤੀ ਲਈ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਟੈਂਟਸ ਹਨ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

CREI (2)

CREI (3)

CREI (1)